Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Föredragning för republikens president 6.9.2019 Utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten

6.9.2019 12.08
FSM

Republikens president har den 6 september beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten: Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020-31 december 2022; Försvarsmaktens logistikverks chef, generalmajor Timo Kakkola förordnas till uppdraget som försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med den 1 januari 2020; Försvarsmaktens logistikverks biträdande chef, ingenjörsgeneralmajor Kari Renko förordnas till uppdraget som chef för Försvarsmaktens logistikverk från och med den 1 januari 2020 samt så utnämns kommendören för Karelska brigaden, överste Jukka Jokinen till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020-31 december 2024.
Beslut från föredragningen för republikens president (delvis på svenska)

Tillbaka till toppen