Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändringar som trädde i kraft vid ingången av 2019 inom minsteriernas förvaltningsområden

20.12.2017 12.19
SRK

Ministerierna har informerat om de författningsändringar inom sina förvaltningsområden som trädde i kraft vid ingången av året.

justitieministeriet
inrikesministeriet
finansministeriet
undervisnings- och kulturministeriet
jord- och skogsbruksministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
arbets- och näringsministeriet
kommunikationsministeriet

Tillbaka till toppen