Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändringar som trädde i kraft vid ingången av 2020 inom minsteriernas förvaltningsområden

20.12.2019 13.42

Ministerierna har informerat om de författningsändringar inom sina förvaltningsområden som träder i kraft vid ingången av året. Pressmeddelandena kompletteras ännu vid behov efter de sista sammanträdena som hålls den 30 december. 

Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen