Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor till Finland

Utrikesministeriet 5.11.2015 9.30
Pressmeddelande 241/2015

FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor Stephen O’Brien besöker Finland tisdagen den 10 november. Han kommer att träffa utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Den humanitära situationen i världen är alarmerande: det har inte funnits så mycket flyktingar sedan andra världskriget och effekterna av detta syns också i Finland.

”Genom effektivt, behovsbaserat humanitärt bistånd vid rätt tidpunkt kan vi i betydande grad lindra konsekvenserna av de humanitära kriserna och katastroferna. Oftast är det just fattiga människor och andra som tillhör sårbara grupper som lider allra mest. Trots att vi skurit ned utvecklingsanslagen har vi skyddat det humanitära biståndet och det kommer också i fortsättningen att hållas på en betydande nivå”, säger utvecklingsminister Lenita Toivakka.

O’Brien leder FN:s kontor för samordning av humanitära frågor OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) som ansvarar för att samordna det internationella samfundets och FN-systemets humanitära verksamhet. OCHA kanaliserar också resurser i situationer av naturkatastrofer eller kriser.

Finland är en betydande finansiär av OCHA med ett årligt bidrag på 3,5 miljoner euro.

För mera information: ansvariga tjänstemannen Kimmo Laukkanen, naturkatastrofer och samordningen av FN:s humanitära bistånd, tfn 050 573 6715, och minister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.

Tillbaka till toppen