Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Rapport av FN:s befolkningsfond: Kvinnors och flickors hälsa beaktas inte tillräckligt under humanitära kriser

Utrikesministeriet 3.12.2015 11.33
Pressmeddelande 271/2015

Behov som har att göra med kvinnors och flickors hälsa försummas allt för ofta i samband med naturkatastrofer och konflikter, trots att deras liv ofta hänger på tillgång till grundläggande tjänster, såsom en barnmorska eller skydd mot hiv, konstaterars det i en ny rapport av FN:s befolkningsfond UNFPA.

För närvarande finns det kring 100 miljoner människor i världen som är i behov av humanitärt bistånd. Av dem är ca 26 miljoner kvinnor och flickor i fertil ålder. Tre av fem fall av mödradödlighet sker i länder som på grund av naturkatastrofer eller konflikter klassas som sköra stater. Varje dag dör 507 kvinnor i sköra stater till följd av graviditet eller förlossning.

”Kvinnor och flickor bär oftast den tynggsta bördan när det inträffar en katastrof, men deras särskilda behov uppmärksammas inte.  Det traditionella humanitära biståndet fokuserar ofta enbart på att erbjuda mat och skydd, vilket givetvis är nödvändigt, men det räcker inte”, säger UNFPA:s regiondirektör Heimo Laakkonen, som idag presenterade rapportens innehåll i Helsingfors.

”Utan skydd av familj eller samhälle och utan internationellt stöd blir kvinnor och flickor ofta offer för sexuellt våld, de drabbas av icke-önskade graviditeter och könssjukdomar. UNFPA arbetar bland annat för att möjliggöra trygga förlossningar oderoende av situation. Målet är att trygga både mammans och barnets hälsa.”

När kvinnors och flickors rättigheter och hälsa skyddas kan det påskynda återhämtandet efter en kris. Det kan man bland annat göra genom att erbjuda förlossnings- och rådgivningstjänster, preventivmedel och hiv-medicinering och vård åt offer för våldtäkt. Det är också ytterst viktigt att utveckla återhämtningsförmågan, till exempel att minimera risker, stödja individers återhämtning och trygga sexuella rättigheter och hälsa.

”När det humanitära biståndet stöder jämställdhet och svarar mot allas – också kvinnors och flickors – behov när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa, kan det fungera som en bas för samhället att snabbare normaliseras och utvecklas efter en kris”, säger Laakkonen.

”Det finns flera flyktingar i världen just nu än på flera årtionden. Det är viktigt att kvinnors och flickors rättigheter och hälsa inte glöms bort i den rådande situationen, eftersom det ofta kan ha livshotande konsekvenser för både mammor och barn. Jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter är en av tyngdpunkterna i Finlands utvecklingspolitik. Därför ger Finland sitt fulla stöd till UNFPA:s arbete”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Finland är en av de största finansiärerna av befolkningsfonden. Finlands allmänna stöd till organisationen är 33,55 miljoner euro i år. UNFPA arbetar för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter runt om i världen.

Plock ur rapporten:

-          Över 100 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Av dem är ca 26 miljoner kvinnor och flickor i fertil ålder.

-          Varje dag dör 507 kvinnor i sköra stater av komplikationer till följd av graviditet eller förlossning.

-          Tre av fem fall av mödradödlighet inträffar i samband med naturkatastrofer eller konflikter.

-          43 procent av alla fattiga människor i världen bor i så kallade sköra stater.

-          59,5 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på grund av konflikter. Antalet är större än en enda gång sedan andra världskriget.

-          Förra året kom över hälften av de nya flyktingarna från Syrien, Afghanistan, Somalia och Sudan. Flest internflyktingar, det vill säga människor som är på flykt i sitt eget land, finns i Syrien, Colombia, Irak och Sudan.

-          I medeltal är man flykting i 20 år.

För mera information:

UNFPA:s rapport State of the World Population 2015: Shelter from the Storm www.unfpa.org/swop

Man kan också beställa rapporten från Väestöliitto: www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys

Heimo Laakkonen, regiondirektör, FN:s befolkningsfond UNFPA, tfn 050 512 1290 eller +90 530 798 4066, [email protected]

Juha Kirstilä, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 040 552 8200, [email protected]

Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040-132 1416, [email protected] (humanitärt bistånd)

Tiina Nikkinen, utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 040-132 1798, [email protected] (UNFPA)

Tillbaka till toppen