Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Befordringar i generalitetet 6.12.2019

Försvarsministeriet 6.12.2019 0.01
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Antti Kaikkonen beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar inom försvarsmakten från den 6 december 2019:

Flottiljamiral Jori Harju befordras till konteramiral, brigadgeneral Jukka Sonninen till generalmajor och överste Jukka Jokinen till brigadgeneral.

Konteramiral Jori Matias Harju (f. 1964) har varit kommendör för Marinen sedan den 1 januari 2019. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som Marinens operationschef, beredskapschef vid Marinstaben, chef för Försvarsmaktens operativa center vid Huvudstaben, äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet och kommendör för Sveaborgs Kustregemente. Han befordrades till flottiljamiral år 2018.

Generalmajor Jukka Tapio Sonninen (f. 1960) är sedan år 2015 utbildningschef vid Huvudstaben. Tidigare har han varit bl.a. kommendör för Kajanalands brigad, biträdande avdelningschef och sektorchef vid Huvudstaben samt statsrådets säkerhetschef. Han befordrades till brigadgeneral 2014.

Brigadgeneral Jukka Erkki Paavali Jokinen (f. 1967) har tjänstgjort som kommendör för Karelska brigaden sedan augusti 2019. Tidigare har han bl.a. varit chef för kadettskolan vid Försvarshögskolan, sektorchef vid Huvudstaben och Republikens presidents adjutant. Han befordrades till överste 2016.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Jari Kajavirta, regeringsråd, personaldirektör, tfn 0295 140430.

Tillbaka till toppen