Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro

Miljöministeriet 6.2.2019 11.49
Pressmeddelande

Miljöministeriets projekt KIRA-digi har under en period på drygt två år gett digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen god skjuts framåt. Det egentliga projektet har nu slutförts, men de innovationer som uppstått med stöd av KIRA-digi-finansiering kommer att gagna branschen också i fortsättningen – den potentiella nyttan kan t.o.m. uppgå till 5,5 miljarder euro.

Regeringens spetsprojekt KIRA-digi (2016–2018) beviljades sammanlagt 8 miljoner euro i finansiering. En av insatserna inom projektet var att bevilja totalt 139 försöksprojekt 4,7 miljoner euro i finansiering. Syftet med detta var att uppmuntra fastighets- och byggbranschen att testa nya arbetssätt. Utöver det stöd som KIRA-digi beviljade förutsattes försöksprojekten också ha egen finansiering. Andelen egen finansiering hos projekten uppgick till sammanlagt 7,8 miljoner euro.

”Det största målet med KIRA-digi var att förändra verksamhetskulturen på området och få branschen att testa nya infallsvinklar. Efter projektet har hela branschen fått betydligt bättre förståelse för digitaliseringen inom den byggda miljön. Samarbetet inom KIRA-digi syns också som en gemensam förståelse för det arbete som utförs och för den kommande utvecklingsriktningen. Interoperabilitet och öppen utveckling har blivit det nya normala”, säger Minna Perähuhta som lett KIRA-digi vid miljöministeriet.

Finansiering har beviljats under sammanlagt sex ansökningsomgångar. Enligt en undersökning som KIRA-digi gjort kommer 44 procent av de projekt som beviljades finansiering att med säkerhet få en fortsättning.

”När man ger sig in i något nytt får självfallet inte alla idéer luft under vingarna. Jag ser det trots allt som ett väldigt gott resultat att uppemot hälften av projekten fortsätter – det känns nästan för bra för att vara sant”, bedömer digitaliseringschefen för KIRA-digi, Teemu Lehtinen från Bygginformationsstiftelsen RTS.

Om resultaten från projekten börjar tillämpas i bred utsträckning inom fastighets- och byggbranschen i Finland kommer den nytta det tillför branschen att uppgå till ca 5,5 miljarder euro, visar en bedömning som utförts av KIRA-digi. Det motsvarar ca 16 procent av byggbranschens årliga omsättning.

Projekten har samlat in 21,6 miljoner euro i fortsatt finansiering

De projekt som fortsätter efter KIRA-digi har hittills fått sammanlagt 21,6 miljoner euro i fortsatt finansiering. Av denna summa är 44 procent offentlig finansiering och 56 procent privat finansiering.

”Projekten har resulterat i en uppsjö nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller som man vill utveckla vidare. Det faktum att den fortsatta finansieringen till projekten till största delen kommit från privata sektorn visar att projekten också har affärspotential inom överskådlig tid”, säger Lehtinen.

Den största summan fortsatt finansiering har samlats in av SkenarioLabs som tillhandahåller förutseende fastighetsanalyser, Platform of Trust som utvecklar en gemensam dataplattform och marknadsplats (10 mn €) och den digitala bostadsförmedlingstjänsten Blok (1,6 mn €).

KIRA-digi fortsätter i form av KIRAHub, som också framöver kommer att främja innovationsekosystemet inom den byggda miljön. KIRAHub, som inledde sin verksamhet i början av 2019, drivs av en allmännyttig förening som bildats av organisationer inom fastighets- och byggbranschen. Teemu Lehtinen, som var digitaliseringschef för KIRA-digi, har valts till verkställande direktör för KIRAHub.

Fakta: KIRA-digi beviljade stöd till 139 projekt
  • 44 % av projekten fortsätter sin verksamhet
  • 4 % avbröt under projektets gång
  • 32 % fortsätter inte sin verksamhet
  • 20 % har inte beslutat om verksamheten ska fortsätta
Läs mer Mer information

Teemu Lehtinen, digitaliseringschef för KIRA-digi och verkställande direktör för KIRAHub, 040 456 61 08, [email protected], [email protected]

Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, KIRA-digi, avdelningen för den byggda miljön, 0295 250 223, [email protected]

Projektet KIRA-digi (2016–2018) ingick i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och bidrog också till spetsprojektet för smidigare författningar. Ytterligare information om projektets resultat kommer att publiceras våren 2019. För projektet svarade miljöministeriet. De övriga 14 deltagande aktörerna var Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.

spetsprojekt
Tillbaka till toppen