Lediga arbetsplatser

På webbportalen valtiolle.fi ges information om staten som arbetsgivare och anvisningar om hur man söker anställning hos staten.

I jobbsökningstjänsten Heli på webbportalen kan du ta fram och söka lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan. Platsvakten på Heli-tjänsten håller dig uppdaterad om lediga tjänster.

Arbetsplatser vid ministerierna

Ministerierna informerar om lediga tjänster och uppgifter också på sina egna webbsidor.

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

 

EU-arbetsplatser

Uppgifter om lediga arbetsplatser inom EU hittar du på webbportalen för Europeiska unionens rekryteringsbyrå EPSO.
EPSO