Lediga arbetsplatser

På webbportalen valtiolle.fi ges information om staten som arbetsgivare och anvisningar om hur man söker anställning hos staten.

I jobbsökningstjänsten Heli på webbportalen kan du ta fram och söka lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan. Platsvakten på Heli-tjänsten håller dig uppdaterad om lediga tjänster.
Valtiolle.fi

Arbetsplatser vid ministerierna

Ministerierna informerar om lediga tjänster och uppgifter också på sina egna webbsidor.

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

 

EU-arbetsplatser

Uppgifter om lediga arbetsplatser inom EU hittar du på webbportalen för Europeiska unionens rekryteringsbyrå EPSO.
EPSO