Statsministerns upplysningar

Statsministers upplysning till riksdagen om Finlands EU-ordförandeskap
SRK
Statsministerns upplysning 26.6.2019 14.25
Statsminister Juha Sipiläs upplysning om aktuella EU-frågor
SRK
Statsministerns upplysning 22.11.2017 14.27
Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen
SRK
Statsministerns upplysning 21.2.2017 14.15
Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik
SRK
Statsministerns upplysning 17.5.2016 14.29
Statsministerns upplysning om energipolitiken som helhet 7.10.2014
SRK
Statsministerns upplysning 7.10.2014 11.15
Statsministerns upplysning till riksdagen om läget i Ukraina 2.9.2014
SRK
Statsministerns upplysning 2.9.2014 11.15
Statsministerns upplysning om den arktiska strategin
SRK
Statsministerns upplysning 2.10.2013 11.05
Statsministerns upplysning till riksdagen om regeringens politik 2013
SRK
Statsministerns upplysning 12.2.2013 12.10