Statsministerns upplysningar

Försvarsminister Kaikkonen till Luxemburg
FSM
Pressmeddelande 14.6.2019 12.51