Statsministerns upplysningar

Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget i Europa
SRK
Statsministerns upplysning 8.11.2011 14.05
Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget i Europa
SRK
Statsministerns upplysning 8.11.2011 12.05
Statsministerns upplysning om det aktuella ekonomiska läget
SRK
Statsministerns upplysning 8.9.2011 8.55
Statsministerns upplysning om det europeiska stabiliseringspaketet
SRK
Statsministerns upplysning 12.5.2010 7.05
Statsministerns upplysning om regeringens energibeslut
SRK
Statsministerns upplysning 11.5.2010 11.15
Statsministerns upplysning om regeringens politik 2010
SRK
Statsministerns upplysning 9.2.2010 12.15
Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget
SRK
Statsministerns upplysning 17.6.2009 7.30
Statsministerns upplysning om regeringens politik 2009
SRK
Statsministerns upplysning 10.2.2009 12.15
Statsministerns upplysning till riksdagen om regeringens politik 2008
SRK
Statsministerns upplysning 12.2.2008 12.00
Statsminister Vanhanens upplysning till riksdagen om toppmötet i Lahtis
SRK
Statsministerns upplysning 26.10.2006 13.30
Statsministers upplysning till riksdagen om Finlands EU-ordförandeskap
SRK
Statsministerns upplysning 21.6.2006 7.00
Statsministerns upplysning om naturkatastrofen i Asien
SRK
Statsministerns upplysning 3.2.2005 14.30