Statsministerns upplysningar

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

SRK
Statsministerns upplysning 17.5.2016 14.29

Statsministerns upplysning om energipolitiken som helhet 7.10.2014

SRK
Statsministerns upplysning 7.10.2014 11.15

Statsministerns upplysning till riksdagen om läget i Ukraina 2.9.2014

SRK
Statsministerns upplysning 2.9.2014 11.15

Statsministerns upplysning om den arktiska strategin

SRK
Statsministerns upplysning 2.10.2013 11.05

Statsministerns upplysning till riksdagen om regeringens politik 2013

SRK
Statsministerns upplysning 12.2.2013 12.10

Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget i Europa

SRK
Statsministerns upplysning 8.11.2011 14.05

Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget i Europa

SRK
Statsministerns upplysning 8.11.2011 12.05

Statsministerns upplysning om det aktuella ekonomiska läget

SRK
Statsministerns upplysning 8.9.2011 8.55

Statsministerns upplysning om det europeiska stabiliseringspaketet

SRK
Statsministerns upplysning 12.5.2010 7.05

Statsministerns upplysning om regeringens energibeslut

SRK
Statsministerns upplysning 11.5.2010 11.15

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2010

SRK
Statsministerns upplysning 9.2.2010 12.15

Statsministerns upplysning om det ekonomiska läget

SRK
Statsministerns upplysning 17.6.2009 7.30