Statsministerns upplysningar

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2009

SRK
Statsministerns upplysning 10.2.2009 12.15

Statsministerns upplysning till riksdagen om regeringens politik 2008

SRK
Statsministerns upplysning 12.2.2008 12.00

Statsminister Vanhanens upplysning till riksdagen om toppmötet i Lahtis

SRK
Statsministerns upplysning 26.10.2006 13.30

Statsministers upplysning till riksdagen om Finlands EU-ordförandeskap

SRK
Statsministerns upplysning 21.6.2006 7.00

Statsministerns upplysning om naturkatastrofen i Asien

SRK
Statsministerns upplysning 3.2.2005 14.30

Statsministerns upplysning till riksdagen om EU-konventets arbete

SRK
Statsministerns upplysning 14.5.2003 9.00

Statsministerns upplysning till riksdagen om Sonera-Telia -arrangemanget

SRK
Statsministerns upplysning 4.4.2002 13.30