Tal, statsministerns upplysningar och interpellationssvar