Tal

Ministrarna håller tal vid olika tillställningar och evenemang. Talen kan vara till exempel ställningstaganden eller hälsningar. På statsrådets webbplats samlas alla ministrars tal. Du kan beställa dem till din egen e-post.