Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2021 inom minsteriernas förvaltningsområden

18.12.2020 13.00

Ministerierna har informerat om de författningsändringar inom sina förvaltningsområden som träder i kraft vid ingången av året.

Pressmeddelandena kompletteras ännu vid behov efter de sista sammanträdena som hålls den 22 och 30 december. 

Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2021