Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2022 inom minsteriernas förvaltningsområden

Ministerierna informerar om de författningsändringar inom sina förvaltningsområden som träder i kraft vid ingången av året.

Pressmeddelandena kompletteras ännu vid behov efter de sista sammanträdena.