Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023 inom minsteriernas förvaltningsområden

Ministerierna informerar om de författningsändringar inom sina förvaltningsområden som träder i kraft vid ingången av året. Pressmeddelandena kompletteras ännu vid behov efter de sista sammanträdena.