Juha Sipilä
Den avgående regeringens besök hos republikens president

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.6.2019 15.20 | Publicerad på svenska 6.6.2019 kl. 17.33
Tal

(med reservation för ändringar)

Ärade republikens president,

Det här är den sista officiella sammankomsten för den regering Ni utnämnde i maj 2015. Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till Er, ärade republikens president, för samarbetet. Jag kommer särskilt ihåg att Ni vid riksmötets öppnande i april 2015 konstaterade följande: ”Behöver ni hjälpkarlar som stöd, så kan ni ta detta som en anmälan”. Jag vill tacka för en rak och öppen diskussion och för att Ni också har hållit det löfte ni gav för fyra år sedan.

Den här regeringen har verkat i en utmanande världspolitisk situation. Den okontrollerbara migrationen 2015, kriget i Syrien, den ekonomiska krisen i Grekland, Brexit, spänningarna i utrikes- och säkerhetspolitiken, det ständiga hotet om ett handelskrig och vissa länders beslut att dra sig ur klimatåtgärderna har präglat vår verksamhetsmiljö. Samtidigt har Finland axlat ordförandeskapet i Arktiska rådet och ordförandeskapet i Europarådet samt skött förberedelserna inför EU-ordförandeskapet. Alla dessa händelser har ökat trycket på ett smidigt samarbete mellan statsrådet och presidenten. Mitt i dessa kriser har Finland kunnat utöva stort inflytande, och här har Er roll varit betydande. Hela världens blickar riktades mot Finland när Ni stod värd för president Putins och president Trumps möte sommaren 2018.

Ärade republikens president,

När tonen i diskussionen skärps är det synnerligen viktigt att värna om en mänsklig och ömsesidigt respektfull atmosfär. Vi har alla en skyldighet att motarbeta diskriminering, rädsla och hat.

Denna regering inledde sitt arbete i ett mycket svårt ekonomiskt läge och svårt sysselsättningsläge. Under de föregående fyra åren hade antalet arbetslösa ökat med 100 000, och de offentliga finanserna visade ett kraftigt underskott. Till skillnad från de regeringsförhandlingar som nyss har avslutats var denna regering i sina förhandlingar tvungen att tänka på var det skulle skäras ned, hur ekonomin skulle balanseras upp och hur hållbarhetsunderskottet skulle tacklas. Under hela perioden arbetade vi ihärdigt mot ett sysselsättningsmål som också enligt många experter verkade omöjligt. Utan att på något sätt överdriva regeringens roll kan man konstatera att sysselsättningen nu är på historiskt hög nivå.

Vi glömmer ofta att tacka också de politiska aktörernas bakgrundstrupper. Ett stort tack till tjänstemännen, medarbetarna, vaktmästarna, chaufförerna, säkerhetspersonalen och alla er som har stött vårt arbete i era respektive roller. Finland har världens bästa tjänstemannakår.

Ärade republikens president,

jag vill också i det här sammanhanget uttrycka att jag är verkligt stolt över var och en av ministrarna i denna regering. Jag vill tacka hela regeringen som team och alla ministrar var för sig för hårt arbete under fyra års tid. För en stor del av oss har arbetet som minister och riksdagsledamot nu avslutats. En betydande orsak till detta är att vi inte kunde låta bli att göra det som i just det läget krävdes för fosterlandets bästa.

Som en lättsam slutkläm kan man kanske konstatera att denna regering, mitt i motvind och storm, höll ut och har placerat sig i toppen, om man ser till historiens längsta mandatperioder. Men det bör medges att det under resans gång funnits ett flertal nära ögat-situationer.

Ärade republikens president,

Min regering vill tacka Er för gott samarbete och för den uppskattning Ni visat oss.

Juha Sipilä