Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ministerutskottet diskuterade brexit och kommande rådsmöten

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.10.2019 10.01 | Publicerad på svenska 11.10.2019 kl. 11.18
Pressmeddelande 524/2019

Vid sitt möte fredagen den 11 oktober fick EU-ministerutskottet en lägesrapport om brexitförhandlingarna. Ministerutskottet fick också en lägesrapport om hur ministerierna i Finland har berett sig på eventualiteten att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet för jordbruk och fiske (den 14–15 oktober)
  • Utrikesrådet (den 14 oktober)
  • Allmänna rådet (den 15 oktober)

I rådet för jordbruk och fiske diskuteras reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, skyddet av världens skogar, EU:s skogsstrategi efter 2020 samt fiskekvoterna i Östersjön 2020.

På utrikesrådets agenda står Turkiet och situationen i Syrien, Turkiets provborrningar i östra Medelhavet, Ukraina och Afghanistan.

Allmänna rådet behandlar Europeiska kommissionens förslag om att inleda medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Dessutom fortsätter ministrarna med förberedelserna för Europeiska rådets oktobermöte och Europeiska rådets möten utan Storbritannien. En viktig fråga är de förhandlingar om unionens budgetram för 2021–2017 som förs under ledning av ordförandelandet Finland.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli