FI SV

EU-ministerutskottet diskuterade toppmötet EU–västra Balkan

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.5.2018 9.20 | Publicerad på svenska 16.5.2018 kl. 13.18
Pressmeddelande 253/2018
EU-ministerutskottet diskuterade toppmötet EU–västra Balkan

Vid sitt möte den 16 maj fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför ett toppmöte mellan EU och västra Balkan och ett informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Toppmötet EU–västra Balkan ordnas i Sofia i Bulgarien torsdagen den 17 maj och har två teman: säkerhet och utveckling av förbindelser. Finland är berett att godkänna utkastet till mötets slutdokument. Dokumentet fastställer stödet för det europeiska perspektivet för västra Balkan. Därtill konstateras det att EU-närmandet bygger på egna förtjänster och de kriterier som ställts upp. Dokumentet betonar också vikten av rättsstaten, goda grannrelationer och regional stabilitet. Dokumentet lyfter dessutom fram säkerhet och utveckling av förbindelser. Därtill framhävs vikten av utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete och bekämpning av desinformation.

Teman för EU:s stats- och regeringschefers arbetsmiddag onsdagen den 16 maj är den digitala agendan, särskilt forskning och innovationer med anknytning till den. Stats- och regeringscheferna kommer troligtvis också att diskutera aktuella utrikespolitiska utmaningar.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet, handelsfrågor (22.5)
  • Utrikesrådet, utvecklingsfrågor (22.5)
  • Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (22–23.5)

Handelsministrarna sammanträder i utrikesrådet för att diskutera inledandet av förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland, uppföljningen av WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires, förhandlingarna om att förnya det gällande avtalet mellan EU och Mexiko, frihandels- och investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore, det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Mercosur samt rådets slutsatser om förhandlingar och beslut om EU:s handelsavtal.

Utvecklingsministrarna sammanträder i utrikesrådet för att diskutera EU:s nödfond för Afrika, förhållandet mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonouavtalet, finansieringen av yttre åtgärder i förslaget till EU:s fleråriga budgetram samt jämställdhet och jämställdhetsutveckling.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott ska anta ett antal rekommendationer och slutsatser. Rådet kommer också att hålla en riktlinjedebatt om högskolors möjligheter att öka den regionala tillväxten, de framtida prioriteringarna för EU:s ungdomspolitik, den långsiktiga visionen för kulturens bidrag i EU och elitidrottens kommersialisering.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli