FI SV

EU-ministerutskottet behandlade den andra halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland

19.5.2017 9.00 | Publicerad på svenska 19.5.2017 kl. 14.40
Pressmeddelande 249/2017

EU-ministerutskottet fastställde vid sitt möte den 19 maj Finlands ståndpunkter i fråga om godkännandet av den andra halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland (ESM) samt skuldlättnaderna. Eurogruppen kommer att behandla den andra halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland vid sitt möte den 22 maj. Finland anser att en förutsättning för godkännandet av halvtidsöversynen och för utbetalningen av en lånerat i anslutning till det är att eurogruppen eller en arbetsgrupp inom eurogruppen konstaterar att programmet framskrider enligt överenskomna mål. I enlighet med regeringsprogrammet är Finland emellertid inte beredd att godkänna lösningar som ökar dess ansvar.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Allmänna rådet 22.5
  • Eurogruppen och
  • Ekofinrådet 23.5
  • Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) 22–23.5
  • Informellt möte mellan jordbruks- och fiskeministrarna 21.–23.5

Temat för allmänna rådet är förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Rådet kommer att fatta ett beslut genom vilket bemyndigande ges att inleda förhandlingarna om utträde, kommissionen utses officiellt till unionens förhandlare och de första detaljerade förhandlingsdirektiven antas. Rådet fattar också beslut om att inrätta en arbetsgrupp för uppföljning och styrning av förhandlingarna om utträde.

Ekofinrådet diskuterar bestämmelserna om lösning av sådana tvister mellan EU-länder som gäller internationell beskattning samt förslagen om gemensam bolagsskattebas.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott vill nå samsyn i fråga om direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. Dessutom kommer rådet förmodligen att godkänna den europeiska referensramen för examina och EU-arbetsplanen för idrott. Vidare ska rådet diskutera framtiden för den strukturerade dialogen med ungdomar.

Vid det informella mötet mellan jordbruks- och fiskeministrarna diskuteras klimatförändring och vattenresurser som utmaningar för jordbruket inom EU.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli