Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Läget för hållbar utveckling i Finland diskuterades vid evenemanget Nuläget och framtiden för hållbar utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.5.2018 15.00 | Publicerad på svenska 31.5.2018 kl. 11.17
Nyhet 24/2018

Beslutsfattare samt företrädare för förvaltningen, olika organisationer, näringslivet och forskningsvärlden sammanträdde till det årliga evenemanget ”Nuläget och framtiden för hållbar utveckling” i Finlandiahuset onsdagen den 30 maj för att öka den gemensamma förståelsen för frågor om hållbar utveckling. Teman för årets evenemang var ekosystem, vatten, energi, stadsutveckling samt konsumtion och produktion.

Statsminister Juha Sipilä inledde dagens diskussioner med att gratulera den 25-åriga kommissionen för hållbar utveckling. ”Kommissionens arbete har utgjort grunden för många framgångar som har gjort Finland känt ute i världen”, sade statsminister Sipilä. Han berättade att hållbar utveckling kommer att beaktas i planeringen av budgeten för 2019 och att alternativa mätare till BNP kommer att tas fram inom ramen för regeringens projekt för utveckling av strategiska mätare.

Bland annat landschefen för organisationen UN Women Fadumo Dayib och professor Eeva Furman höll anföranden vid evenemanget. Landschef Dayib framhävde att utbildning spelar en avgörande roll när det gäller att uppnå jämställdhet och ekonomiskt oberoende. Professor Furman framhöll å sin sida att det är viktigt att beakta målbilden som helhet, inte bara enskilda mål. Enligt Furman är Finlands svaghet den ekologiska börda som i synnerhet områden utanför landets gränser blir utsatta för.

I samband med evenemanget höll riksdagens framtidsutskott ett öppet möte om välfärdsekonomi och hörde gruppen De ungas Agenda 2030. ”Det behövs lagar och samhällelig styrning för att hållbar utveckling ska bli verklighet. Ansvaret får inte vila på en enskild individs axlar”, sade Lauri Korvenmaa, som är medlem i gruppen De ungas Agenda 2030. 

Dagens diskussioner byggde på data i systemet för uppföljning av hållbar utveckling. Tjänsten Läget för hållbar utveckling, som öppnades 2017, följer upp de nationella målen för hållbar utveckling med hjälp av tio så kallade uppföljningskorgar.

Många föredömliga åtaganden om åtgärder för hållbar utveckling fick erkännande vid evenemanget. Genom konkreta och nyskapande åtgärdsåtaganden kan olika aktörer förbinda sig att främja de nationella målen för hållbar utveckling. Aktörer som fick erkännande för sin verksamhet var Maj och Tor Nesslings Stiftelse, Tuunaajamutsi eller Annakaisa Kilpinen, Meriteollisuus ry och From Waste to Taste ry. Miljöministeriets och Finsk Handel rf:s Green deal-avtal om plastkassar belönades som årets mest inflytelserika åtagande. Sauli Rouhinen, generalsekreterare emeritus för kommissionen för hållbar utveckling, fick också erkännande för sitt livsverk.

Europeiska veckan för hållbar utveckling har uppmuntrat många aktörer att ingå nya åtgärdsåtaganden. Till exempel föreningen Meriteollisuus ry utmanar hela marinindustribranschen till arbete för hållbar utveckling. Bolagen Meyer Turku Oy, Evac Oy, Piikkiö Works Oy, Åbo Reparations Varv Ab, Promeco Oy, Langh Tech Oy Ab, Almaco Group Oy, Norsepower Oy Ltd, ABB Oy och Oy NIT Naval Interior Team Ltd har förbundit sig till åtagandet. Finlands biblioteksförening utmanar å sin sida alla bibliotek att tillsammans med olika organisationer ordna så kallade digikvällar, och Touhula-daghemmen satsar på arbete för att förebygga mobbning och ensamhet bland barn. Också bland annat justitieministeriet, Ramboll Finland Ab, Vanajavesikeskus, Oy Sinebrychoff Ab, Pentik Oy, Järki Särki Oy, Tammerforsregionens yrkesinstitut Tredu, Senatfastigheter, gymnasiet Pohjois-Tapiolan lukio, Tavastkyro kommun, Scandic Hotels Oy, Shareit Bloxcar Oy och Taitonetti Oy har ingått egna åtaganden.

Mötet för intressentgrupper i Finlandiahuset inledde Europeiska veckan för hållbar utveckling i Finland. Veckans tema är handlingsprogrammet Agenda 2030 och dess syfte är att uppmuntra till åtgärder för hållbar utveckling. I Finland omfattar veckans program över 20 evenemang på olika håll i landet. Veckans program inleddes med evenemangen Lahti Sitoutuu i Lahtis och Toivon Agenda i Uleåborg. Syftet med Uleåborgs stads evenemang var att göra unga medvetna om frågor som anknyter till Agenda 2030.

Ytterligare information: Marja Innanen, biträdande generalsekreterare, tfn 040 777 5582, kommissionen för hållbar utveckling, statsrådets kansli

Bilder från evenemanget
Kestavakehitys.fi
Åtaganden om åtgärder för hållbar utveckling