Konkurrenskraftsavtalet undertecknades

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.6.2016 17.53
Pressmeddelande 256/2016

Arbetsmarknadsparterna undertecknade tisdagen den 14 juni konkurrenskraftsavtalet i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo. Enligt regeringen bidrar avtalet till att målet på 110 000 nya arbetsplatser under den pågående valperioden kan uppnås.

”Jag är väldigt nöjd över att konkurrenskraftsavtalet har undertecknats. Nu är jag bara spänd på om omfattningen överskrider gränsen på 90 procent. Det lönade sig också i det här fallet att vänta på den stora fisken, även om det tog tid”, säger statsminister Juha Sipilä.

Regeringen har lovat att understöda avtalet om det blir tillräckligt omfattande och träder i kraft. Enligt Sipilä håller regeringen vad den lovat och genomför följande åtgärder:

  1. Regeringen för inte vidare propositionen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften.
  2. Regeringen genomför inte den villkorliga listan med ytterligare besparingar och skatteförhöjningar i enlighet med bilaga två till regeringsprogrammet.

Dessutom har regeringen lovat att lindra beskattningen av förvärvsinkomster om följande villkor uppfylls:

  • Om konkurrenskraftsavtalet blir tillräckligt omfattande och träder i kraft, lindrar regeringen beskattningen av förvärvsinkomster med 315 miljoner euro i statsbudgeten för 2017. Enligt finansministeriets bedömning är detta tillräckligt för att kompensera för de konsekvenser som avgiftshöjningarna i konkurrenskraftsavtalet får för de skattskyldiga 2017.
  • Om omfattningen av konkurrenskraftsavtalet överskrider 85 procent höjs skattelättnaderna med 100 miljoner euro till sammanlagt 415 miljoner euro.

”Jag kan konstatera att gränsen på 85 procent har överskridits. Det är ännu möjligt att nå över gränsen på 90 procent, och skattelättnaderna blir då ytterligare 100 miljoner euro, alltså sammanlagt 515 miljoner”, säger Sipilä.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404

Jari Lindström Juha Sipilä Olli Rehn Petteri Orpo regeringen spetsprojekt