Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

Minister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.1.2020 14.56
Pressmeddelande 33/2020

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 28 januari. Under mötets offentliga del presenteras prioriteringarna för Kroatiens EU-ordförandeskap första halvåret 2020 för ministrarna. Ministrarna för också en inledande diskussion om den så kallade konferensen om Europas framtid.

Kroatiens motto för sitt EU-ordförandeskap är ”ett starkt Euroropa i en värld av utmaningar”. Ordförandeskapets program är inriktat på fyra huvudområden: ett Europa som utvecklas, ett Europa som länkas samman, ett Europa som skyddar och ett Europa som påverkar.

Enligt de politiska riktlinjer som kommissionens ordförande von der Leyen presenterade i juli 2019 inleds år 2020 en tvåårig konferens om Europas framtid (Conference on the Future of Europe). Konferensen syftar till att sammanföra medborgare, i synnerhet unga, samt representanter för EU:s institutioner.

I december 2019 fick det kroatiska ordförandeskapet i uppdrag av Europeiska rådet att arbeta för att fastställa rådets ståndpunkt om en sådan konferens innehåll, omfattning, sammansättning och arbetssätt. Finland anser att det är viktigt att genomförandet av EU:s strategiska agenda 2019–2024 prioriteras och att fokus ligger på politiska frågor som är viktiga för medborgarna. 

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476 och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli