Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kompletteringar i redogörelser för ministrars bindningar

Statsrådets kommunikationsavdelning 24.6.2019 16.43 | Publicerad på svenska 25.6.2019 kl. 11.10
Pressmeddelande 340/2019

Statsminister Antti Rinne, kommunikationsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru kompletterar redogörelserna för sina bindningar.

Statsminister Rinne uppger att han äger ett egnahemshus i Mäntsälä till ett värde av cirka 300 000 euro. Tillsammans med sin maka äger han en motorjakt som är värd cirka 100 000 euro. Dessutom äger statsminister Rinne en fjärdedel av en semesterandel i Ylläs. Semesterandelen är värd cirka 20 000 euro.

Kommunikationsminister Marin och familje- och omsorgsminister Kiuru kompletterar sina redogörelser när det gäller bostadslån. Marin har ett bostadslån på 99 000 euro. Kiurus bostadslån uppgår till 102 385 euro och 152 608 euro.

De kompletterade redogörelserna behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 27 juni och lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli.

Antti Rinne Krista Kiuru Sanna Marin