Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Antti Rinnes specialmedarbetare utnämndes

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.6.2019 12.40
Pressmeddelande 305/2019

Statsminister Antti Rinne har utsett Matti Hirvola, Pilvi-Elina Kupias, Tuulia Pitkänen, Dimitri Qvintus, Joonas Rahkola och Lauri Voionmaa till sina specialmedarbetare. Därtill har statsministern utsett Jari Luoto till sin understatssekreterare för EU-ärenden. Tidigare utnämnde statsrådet Raimo Luoma till statssekreterare vid statsrådets kansli.

Matti Hirvola

Matti Hirvola är statsministerns politiska specialmedarbetare och sekreterare för SDP:s regeringsgrupp. Tidigare har han arbetat bland annat vid finansministeriet som specialmedarbetare och sekreterare för regeringsgruppen, som SDP:s informationschef och som generalsekreterare för Industrins lönearbetare TP rf. Hirvola är både filosofie magister och politices magister.

Bilder

Pilvi-Elina Kupias

Pilvi-Elina Kupias är statsministerns specialmedarbetare i EU-ärenden. Kupias har bland annat arbetat med EU-intressebevakning, särskilt EU:s energipolitik, i Finland och Bryssel samt som EU-sakkunnig i Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Hon har en masterexamen i europeisk politik och förvaltning från universitetet i Maastricht.

Bilder

Tuulia Pitkänen

Tuulia Pitkänen är statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden. Hon har arbetat som generalsekreterare för Unga europeiska socialdemokrater i Bryssel, som politisk assistent i Socialdemokratiska riksdagsgruppen, som ledamotsassistent och med olika uppgifter inom studentrörelsen. Pitkänen studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Bilder

Dimitri Qvintus

Dimitri Qvintus är statsministerns specialmedarbetare med ansvar för medierelationer och kommunikationsärenden. Qvintus har tidigare arbetat som specialmedarbetare till riksdagens talman, som kommunikationsansvarig för och politisk rådgivare till SDP:s ordförande, som finansministerns specialmedarbetare och som kommunikationsansvarig för Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Han har också arbetat som röstskådespelare. Qvintus har en journalistutbildning.

Bilder

Joonas Rahkola

Joonas Rahkola är statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare. Rahkola har tidigare arbetat som ekonomisk expert i Socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppkansli och som chef för riksdagsgruppens enhet för finanspolitik. Han har också varit finansministerns specialmedarbetare och ekonomisk expert på FFC. Rahkola är politices magister.

Bilder

Lauri Voionmaa

Lauri Voionmaa är statsministerns specialmedarbetare i internationella ärenden. Voionmaa har tjänstgjort vid utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands och arbetat med bland annat Nato-, EU- och Afrikafrågor. Tidigare har han arbetat vid justitieministeriet. Senast har Voionmaa ansvarat för politiska frågor mellan Finland och Förenta staterna i uppdraget som ambassadråd. Voionmaa har studerat i Frankrike, Storbritannien och Belgien. Han är utbildad jurist som specialiserat sig på EU-rätt (LL M, College of Europe, Brygge).

Bilder

Jari Luoto

Jari Luoto statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden

Jari Luoto bistår statsministern i EU-ärenden i sin tjänst som understatssekreterare för EU-ärenden. Tidigare har Luoto tjänstgjort bland annat som chef och biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat, som statsministerns rådgivare i EU-ärenden, som Östersjöambassadör och utrikesministerns specialmedarbetare samt som ambassadör i Brasilien och Schweiz. Senast har han arbetat som internationell koordinator för nätverket mot nukleär terrorism, som leds av Förenta staterna och Ryssland. Luoto är utrikesråd och magister i samhällsvetenskaper.

Bilder

Ytterligare information: Matti Hirvola, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 991