Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsministern tillsatte en projektgrupp med uppgift att hitta lösningar på problem med inomhusluft i offentliga byggnader

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.9.2017 13.55 | Publicerad på svenska 22.9.2017 kl. 14.03
Pressmeddelande 421/2017

Statsminister Juha Sipilä har tillsatt en projektgrupp för att bereda åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler och ett förslag som gäller organisering av genomförandet av programmet.

Målet är att främja hälsa och välfärd i anslutning till offentliga byggnader.

Genom det nya åtgärdsprogrammet säkerställer man hållbar och sund praxis för byggande och underhåll samt förebygger problem med inomhusluft. Åtgärdsprogrammet kommer att innehålla praktiska åtgärder som redan under denna regeringsperiod bidrar till lösningar på problemen med lokalers inomhusluft. Programmet syftar till att hitta nya, innovativa och hållbara metoder som syns som en strukturell förändring i branschen.

Åtgärdsprogrammet ska innehålla närmare information om de åtgärder, tidsplaner och ansvariga parter som hänför sig till arbetet för sundare offentliga byggnader. I arbetet används tidigare utredningar och erfarenheter samt resultat från det arbete som pågår.

Under beredningen av åtgärdsprogrammet kommer många olika parter att höras. Framstegen i beredningen av programmet behandlas vid regeringens strategisession. Programmet överlämnas till riksdagen som statsministerns upplysning under höstsessionen.

Ordförande för projektgruppen är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och vice ordförande är specialmedarbetaren Markus Lahtinen från statsrådets kansli. Projektdirektör är regeringsrådet Marika Paavilainen från statsrådets kansli.

Åtgärdsprogrammet bereds under hösten 2017. Projektgruppens mandatperiod löper ut den 28 februari 2018. 

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande

bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Vice ordförande

Markus Lahtinen, specialmedarbetare, statsrådets kansli

Medlemmar

Tea Usvasuo, specialmedarbetare, miljöministeriet

Helena Säteri, överdirektör, miljöministeriet

Katja Outinen, överingenjör, miljöministeriet

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Taina Kulmala, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli

Marika Paavilainen, projektdirektör, regeringsråd, statsrådets kansli

Beslut om tillsättande den 22 september 2017 (på finska)

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsminister Sipiläs specialmedarbetare (ekonomisk politik), statsrådets kansli, tfn 0295 160 404 och Marika Paavilainen, projektdirektör, regeringsråd, statsrådets kansli, tfn 0295 160 462