Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Sipilä till extra möte i Europeiska rådet

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.4.2019 11.21 | Publicerad på svenska 9.4.2019 kl. 16.32
Pressmeddelande 191/2019

Statsminister Juha Sipilä deltar i det extra möte i Europeiska rådet (art. 50) som hålls i Bryssel den 10 april. Europeiska rådet ska behandla läget för Storbritanniens utträde ur EU och besluta om nästa steg i utträdesprocessen.

Underhuset i det brittiska parlamentet godkände inte vid omröstningarna den 15 januari, den 12 mars och den 29 mars det utträdesavtal som förhandlats fram med EU. Storbritannien förväntas lägga fram en plan om fortsättningen före Europeiska rådets möte. Om överenskommelse om åtgärderna inte nås senast den 12 april, lämnar Storbritannien EU utan avtal.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli