Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 7.3.2019 15.29
Nyhet 142/2019

Statsrådets kansli öppnade ansökan om anslag för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (totalt 625 000 euro) den 7 mars 2019. Anslag kan sökas för utrednings- och forskningsprojekt kring följande fyra teman: lösningar på problemen med inomhusluften i kommunala fastigheter, nätverkssamarbete mellan regioner, grundlagens specialvillkor för differentieringen av kommunernas uppgifter samt konkurrenskraft på kort sikt. Ansökningstiden går ut den 4 april 2019 kl. 14.

Ansökan baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019.

Ansökningarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller konsortier av dessa. Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som möjligt.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningsdokument finns på statsrådets utrednings- och forskningsverksamhets webbplats.

Mer information: ledande expert Sari Löytökorpi, tel. 0295 160 187, statsrådets kansli