Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finanspolitiska ministerutskottet förordar utjämning av ämbetsverkens hyror

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 26.2.2020 10.35
Pressmeddelande 91/2020

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat utjämning av statens ämbetsverksspecifika hyror i enlighet med självkostnadsprincipen fr.o.m. 1.1.2021.

Utjämningen genomförs budgetneutralt så att de ämbetsverksspecifika höjningarna av hyrorna täcks i omkostnaderna med anslag som frigörs från sänkningen av hyrorna för andra ämbetsverk. Utjämningsbeloppet är sammanlagt 17 miljoner euro.

Utjämningen förbättrar transparensen och öppenheten och förebygger ämbetsverkens oro över hur hyrespengarna ska räcka till för de fastigheter som de har till sitt förfogande. Utjämningen gäller hyror som tas ut på basis av avtal om lokalhyror mellan Senatfastigheter och statliga kunder, och som gäller statsägda fastigheter.

Statens hyressystem reviderades 2016 i enlighet med självkostnadsprincipen. I fråga om gällande avtal genomfördes en sänkning av hyrorna utan att man ingriper i eventuella skillnader i avtalen och mellan ämbetsverken. Genom den utjämning som nu förordas utjämnas de skillnader som beror på avtalens uppkomsthistoria.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Pauliina Pekonen, tfn 0295530081, finansministeriet