Välkommen på öppet hus i Ständerhuset den 25 augusti

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.8.2018 14.10 | Publicerad på svenska 20.8.2018 kl. 16.29
Nyhet 29/2018

Ständerhuset har öppet hus lördagen den 25 augusti kl. 10–14. Den historiska, värdefulla byggnaden används numera av statsrådet och den övriga statsförvaltningen som mötes- och representationslokal som sällan är öppen för allmänheten. På lördag har allmänheten emellertid möjlighet att delta i rundvandringar där anställda vid statsrådet presenterar huset och berättar om dess historia. Välkommen!

Ständerhuset, som har ritats av arkitekten Karl Gustaf Nyström, byggdes 1888–1890. Huset uppfördes till samlingsplats för ståndslantdagens ofrälse ständer. Senare höll riksdagens olika utskott sina sammanträden i huset, och även Riksdagsbiblioteket var inrymt där till 1931. Därefter var byggnaden under ett halvt sekel känd som Vetenskapliga samfundens hus. Ständerhuset har varit i statsrådets kanslis besittning sedan 1978. Stilen på byggnaden är nyrenässans.

Läs mer om Ständerhuset och dess arkitektur på statsrådets webbplats.
Bilder av Ständerhuset
Presentationsvideo på YouTube (på finska)

Anvisningar för besökare

Öppet hus i Ständerhuset lördagen den 25 augusti 2018 kl. 10–14. Ingång från huvudentrén på Snellmansgatan 9-11, Helsingfors. Tillgänglig entré på Kyrkogatan 11-13 (ring på porttelefonen).

Ytterligare information: Ständerhusets ämbetsverkstjänster, [email protected], tfn 0295 160 516