EU-lainsäädäntö
Hallitus tukee verkkokaupan arvonlisäveropetosten torjunnan tehostamista

Valtiovarainministeriö 14.2.2019 14.31
Uutinen

EU:n komission ehdotukset vahvistaisivat veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien yhteistyötä.

EU:n komissio antoi ehdotukset EU-lainsäädännön muuttamisesta 12. joulukuuta. Ehdotukset sisältävät muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Maksupalveluntarjoajien pitäisi säilyttää tiedot tietyistä rajat ylittävistä maksutapahtumista.
  • Jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot yhdenmukaisella tavalla.
  • Maksutiedot tallennettaisiin uuteen sähköiseen keskusjärjestelmään, jotta jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat käsitellä niitä.

Ehdotuksilla pyritään vähentämään verkkokaupan alv-petoksia ja turvaamaan oikeudenmukaista kilpailua vahvistamalla veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien yhteistyötä. Samalla parannettaisiin hallinnollista yhteistyötä EU:ssa.

Hallitus kannattaa maksutietojen keräämistä ja vaihtamista

Ehdotusten tavoitteet saavat hallituksen tuen. Hallitus kannattaa maksutietojen keräämistä ja vaihtamista sekä niitä varten perustettavaa EU-tason eurooppalaista keskusjärjestelmää. Vielä on kuitenkin selvitettävä menettelyjen yksityiskohtia sekä kustannuksia maksupalveluntarjoajille ja Verohallinnolle.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän 14. helmikuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta. Kirjelmä julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Tietoa EU:n komission ehdotuksista (komission sivut, englanniksi)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, puh. 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, puh. 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi