Remissrespons
20 utlåtanden om riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster

Finansministeriet 17.9.2018 14.22
Nyhet

Finansministeriet fick inom utsatt tid 20 utlåtanden om riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster. Remisstiden löpte ut fredagen den 7 september.

Ytterligare information

Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, pauli.kartano(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT