Remissrespons
20 utlåtanden om förfarandet för internationella skattetvister

Finansministeriet 26.9.2018 13.26
Nyhet

Finansministeriet fick 20 utlåtanden om förfarandet för internationella skattetvister. Remisstiden löpte ut fredagen den 21 september.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna)
Ny reglering för avgörande av internationella skattetvister föreslås (pressmeddelande 27.8.)

Ytterligare information:

Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi