Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Remissbehandling
61 utlåtanden om utvecklings- och verksamhetsplanen för Nationella AI-programmet AuroraAI

Finansministeriet 15.4.2019 15.34 | Publicerad på svenska 15.4.2019 kl. 16.53
Nyhet

Finansministeriet fick 61 utlåtanden om utvecklings- och verkställighetsplanen 2019-2023 för nationella AI-programmet AuroraAI. Remisstiden löpte ut fredagen den 12 april.

Utvecklings- och verksamhetsplanen för Nationella AI-programmet AuroraAI kommer att preciseras utifrån utlåtandena och responsen som samlas in under våren 2019. Finansministeriet tillsätter en förvaltningsövergripande strategisk beredningsgrupp för den fortsatta beredningen av verkställighetsplanen ända till den 30 september 2019. Beredningsgruppen ska skapa en för de olika förvaltningsområdena gemensam uppfattning om utvecklandet och ledandet av AuroraAI.

Remissyttrandena

Utvecklings- och verksamhetsplanen 2019-2013 för nationella AI-programmet AuroraAI på remiss (Nyhet 15.3.2019)

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, koordinerare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT