Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Stadsrådet Antti Rantakokko utreder regionstäders livskraft och tillväxt

Finansministeriet 24.5.2017 12.58
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, näringsminister Mika Lintilä samt bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har kallat stadsrådet Antti Rantakokko till utredare. Utredaren ska lägga fram åtgärdsförslag till förnyandet av regionstäderna och förbättrandet av den ekonomiska livskraften.

Utredaren ska bedöma regionstädernas livskraft och dess utveckling. Bedömningen ska göras med hänsyn till olika aspekter på livskraften: regionstädernas befolkningsutveckling, näringarna, sysselsättningen, kommunalekonomin, utbildningsutbudet, boendet samt trafikförbindelserna. Utredaren ska även undersöka hur regionstäderna bättre än i dagsläget kunde få del av tillväxten: hur man kan främja investeringar och placering av produktion i regionstäderna och hur man kan anpassa sig till tillväxt- och recessionsskeden inom olika branscher. Utredaren har dessutom som mål att identifiera eventuella hinder för regionstädernas livskraft och ekonomiska tillväxt. Utredningstiden är 1.6 - 30.9.2017.

Beslut om tillsättandet av en utredare (på finska)

Ytterligare information:

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 057
Antti Rantakokko, stadsråd, utredare, tfn 044 778 2000