Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

33 utlåtanden om Aktieägarnas rättigheter -arbetsgruppens promemoria

Finansministeriet 1.6.2018 15.44 | Publicerad på svenska 4.6.2018 kl. 10.34
Nyhet

Finansministeriet fick 33 utlåtanden om Aktieägarnas rättigheter -arbetsgruppens promemoria inom utsatt tid. Remisstiden löpte ut den sista maj 2018.

Utlåtandena

Ytterligare information:

Annina Tanhuanpää, Lagstiftningsråd, tfn 02955 30485, [email protected]

Finansmarknaderna