Begäran om utlåtande
Lättad mervärdesbeskattning för e-publikationer under beredning

Finansministeriet 30.10.2018 14.24
Nyhet

Mervärdesskatten på elektroniska publikationer föreslås enligt ett lagutkast bli sänkt från 24 till 10 procent. Finansministeriet skickade propositionsutkastet om ändring av mervärdesskattelagen på remiss tisdagen den 30 oktober.

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor uppnådde den 2 oktober politisk enighet om att medlemsländerna får, om de så vill, sänka mervärdesskatten på e-publikationer till samma nivå som skatten på tryckta publikationer.

Den föreslagna ändringen gäller

  • E-böcker och ljudböcker
  • Elektroniska tidningar och tidskrifter
  • Lösviktsförsäljning av tryckta tidningar.

Skattesänkningen gäller inte publikationer som endast eller i huvudsak avsetts för annonsering och heller inte publikationer som endast eller i huvudsak innehåller musik eller videomaterial. Dataprogram och videospel betraktas inte som elektroniska publikationer.

Ändringarna avses träda i kraft i juli 2019. Remissbehandlingen inleddes tisdagen den 30 oktober och remisstiden löper ut den 23 november.

Begäran om utlåtande, propositionsutkastet och andra handlingar (projektsidorna)
EU uppnådde enighet om mervärdesskatten på elektroniska publikationer (nyhet 2.10.)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi