Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Remissrespons
215 utlåtanden om informationshanteringslagen

Finansministeriet 5.10.2018 10.53
Nyhet

Finansministeriet fick 215 utlåtanden om den föreslagna informationshanteringslagen inom den utsatta tiden. I propositionen föreslås en ny lag om informationshantering i den offentliga förvaltningen. Remisstiden löpte ut måndagen den 1 oktober.

Ytterligare information

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT