Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

En myndighet kan bevilja företag räntefri betalningstid

Finansministeriet 23.4.2020 13.47
Pressmeddelande

Syftet med ändringen är att underlätta företags och andra aktörers ekonomiska situation under coronavirusepidemin.

Myndigheten kan bevilja en räntefri betalningstid på tre månader för betalning av en oförfallen offentligrättslig prestationsavgift på över hundra euro. Ändringen gäller av administrativa skäl inte betalningar på mindre än hundra euro.

Ändringen är tidsbunden och gäller till utgången av augusti 2020.

Förordningen publiceras på Beslutssidan (på finska).

Ytterligare information:

Niko Ijäs, budgetråd, tfn 02955 30170, niko.ijas(at)vm.fi

Juha Halonen, budgetråd, tfn 0295530435, juha.halonen(at)vm.fi