Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Terveyden edistämisen määrärahojen haku alkaa

11.5.2009 6.44
Uutinen N5-56135

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi terveyden edistämiseen tarkoitetun harkinnanvaraisen määrärahan vuodelle 2010. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtiohallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista.

Hanke-ehdotukset on jätettävä kesäkuussa. Ministeriö vahvistaa käyttösuunnitelman tammikuussa 2010, kun valtion talousarvio on vahvistettu. Käyttösuunnitelman painotukset vaihtelevat vuosittain.

Hankkeiden tulee liittyä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, Terveyden edistämisen politiikkaohjelman, Alkoholiohjelman, terveyserojen kaventamisen toimenpideohjelman, valtioneuvoston terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta tekemän periaatepäätöksen tai muiden kansallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoon.

Keskeisiä tuettavia aihealueita ovat tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen, terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen lisääminen ja lihavuuden ehkäisy, seksuaaliterveyden edistäminen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen sekä ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantaminen ovat ikäryhmien painoalueita. Useiden toimijoiden yhteiset, suuret hankkeet asetetaan etusijalle. Vuoden 2010 aikana halutaan tukea erityisesti terveyden edistämistä ammattioppilaitoksissa.

Vuoden 2010 määrärahaa koskevat hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke-ehdotukset on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 15.6.2009 mennessä.

verkkouutiset