Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Arbetsgrupp klarlägger grunderna för utkomststöd som beviljas utlänningar

27.5.2010 6.22
Nyhet N5-54943

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda grunderna för beviljande av utkomststöd till utlänningar samt för att klarlägga praxisen kring beviljandet av stöd.

Den generella rörligheten i Europa har ökat de senaste åren och EU-medborgare som inte har kunnat försörja sig på egna inkomster och medel på de sätt som EU-bestämmelser förutsätter har kommit till Finland. Det har funnits olika orsaker till utkomstproblemen och personerna har i sista hand som utkomstsskydd blivit tvungna att förlita sig på utkomststöd.

Arbetsgruppen har som mål att redogöra för och utvärdera hur klara och fungerande stadgandena som gäller utlänningar är samt kommunernas förfaringssätt och utvecklandet av dessa i frågor som gäller beviljande av utkomststöd. Kommunerna tillämpar för närvarande olika förfaringssätt och anvisningarna kring förfarandet bör uppdateras.

Dessutom uppgör arbetsgruppen ett förslag till förnyelse av anvisningarna om utkomststöd och ger bedömningar om eventuella lagändringar. Arbetsgruppen har mandattid till 30.11.2010. 

Ytterligare uppgifter

Socialråd Aune Turpeinen, tfn 09 160 74 489
Överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 09 160 74 344

webbnyheter