Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Arbetsgrupp ska utreda utvecklingsbehov inom apoteksverksamheten

15.6.2010 10.37
Nyhet N5-55175

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska dryfta utveckling inom apoteksverksamheten. Arbetsgruppen utreder och bedömer hurudana utvecklingsbehov det finns i apoteksverksamheten inom öppenvården och hur man ska kunna svara på dessa. Målet är ett distributionssystem för läkemedel som täcker hela landet, som är säkert och kostnadseffektivt och som säkrar en jämlik tillgång till läkemedel.

Arbetsgruppens uppgift är att utreda och bedöma olika juridiska och organisatoriska modeller för detaljdistribution av läkemedel samt dryfta hur man ska kunna garantera ett detaljdistributionsnätverk som täcker landet.

Dessutom utreder arbetsgruppen universitetsapotekens ställning och roll samt apotekens nya servicekoncept och finansieringsmodeller för dessa. Arbetsgruppen utreder också hur farmaceutisk expertis ska kunna utnyttjas i social- och hälsovårdsservicesystemet. 

Arbetsgruppens mandat räcker till slutet av år 2010 och ordförande för arbetsgruppen är generaldirektör Sinikka Rajaniemi från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Ytterligare uppgifter

Konsultativ tjänsteman Ulla Närhi, tfn 09 160 74146
Jurist Kirsi Ruuhonen, tfn 09 160 74131

webbnyheter