Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Arbetsgrupp ska utveckla cancervården

17.3.2009 13.10
Nyhet N5-56397

I Finland konstateras varje år över 27 000 nya fall av cancer. Enligt experter kommer andelen fall att öka med över 30 000 fram till år 2015. Ökningen beror bland annat på den åldrande befolkningen och levnadsvanor. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med förslag om hur cancervården kan utvecklas på ett hälsoekonomiskt vis fram till år 2020.

Arbetsgruppen arbetar i två olika faser. Under den första fasen ska arbetsgruppen dra upp riktlinjer för innehållet i cancervården och organiseringen av vården i Finland. Dessutom ska gruppen fundera på hur man kan förbereda sig för ett ökande antal cancerpatienter och nya vårdformer. Arbetsgruppen består i det första skedet av myndigheter samt representanter för den specialiserade sjukvården, primärhälsovården, hälsoekonomisk vetenskap, cancerorganisationer och patienter. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut i slutet av år 2009.

THL svarar för den andra arbetsgruppen

 För arbetets andra fas grundas en ny arbetsgrupp vars mål är att utreda cancerutbildningen och -forskningen på basis av den första arbetsgruppens förslag. Denna arbetsgrupp ska också dra upp linjedragningar för förebyggande av cancer, screeningar och rehabilitering. Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för sammansättningen av arbetsgruppen.

För mer informationMedicinalråd Terhi Hermanson, tfn (09) 160 73901