Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Det lönar sig för personer som hör till riskgruppen att vaccinera sig

19.11.2009 8.53
Nyhet N5-55876

Sedan början av november har personer som på grund av en grundsjukdom hör till en riskgrupp vaccinerats mot svininfluensa. Denna grupp var bland de första befolkningsgrupperna som började vaccineras, genast efter gravida.

Det lönar sig för personer som på grund av en grundsjukdom hör till riskgruppen att ta svininfluensavaccin. Hos dem förekommer oftare svårare sjukdomsformer än hos friska människor, till och med med ödesdigra följder.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en förteckning över riskgrupperna:

Riskgrupper

Svininfluensan påminner om en vanlig säsongsinfluensa och majoriteten av de insjuknade behöver varken läkemedels- eller sjukhusvård. I synnerhet personer som hör till en riskgrupp bör ta kontakt med en läkare om han eller hon får symptom.

Svininfluensaviruset A(H1N1)v förorsakar liknande symptom som övriga influensavirus. De vanligaste symptomen är plötslig feber, halsont, hosta och snuva. Det är ovanligt att influensan börjar med enbart snuva. Övriga möjliga symptom är ledvärk, huvudvärk, frossa och trötthet. Kräkningar och diarré är inte typiska symptom men dessa kan även förekomma, liksom luftvägssymptom.

Mer information om symptomen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Symptom

På kommunernas webbplatser finns aktuell information om vaccinationstidpunkterna. Information om tidpunkterna fås även från den egna hälsovårdscentralen.

För mer information

Medicinalråd Merja Saarinen, tfn (09) 160 74030
Direktör Tapani Melkas, tfn (09) 160 73886

webbnyheter