Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Centralen för läkemedelsområdet ska förbättra befolkningens hälsa och säkerhet

6.4.2009 8.17
Nyhet N5-56395

Förbättring av befolkningen hälsa och säkerhet ska vara det centrala verksamhetsområdet för den nya centralen för läkemedelsområdet. Detta uppnås genom att övervaka medicinskt bruk av läkemedel och vävnader samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Till den nya centralens uppgiftshelheter hör tillstånds- och tillsynsärenden samt utvecklings- och forskningsverksamhet. Centralen ska också producera och förmedla läkemedelsinformation för en effektfullare läkemedelsförsörjning.

I och med de nya uppgifterna och genom att samla alla uppgifter inom läkemedelsförsörjningen till en aktör vill man uppnå en säkrare, ändamålsenligare och mer ekonomisk läkemedelsförsörjning och läkemedelsvård.

Det finskspråkiga namnet på den nya centralen är Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Det framkommer ur utkastet till regeringens proposition om omorganiseringen av läkemedelsförsörjningen. Den officiella svenska översättningen för säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet publiceras i ett senare skede.

Regeringens proposition har nu sänts till intressentgrupperna som ska höras vid ett diskussionsmöte den 16 april.

webbnyheter