Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

De flesta fallen av influensa A(H1N1) bland utlandsresenärer i arbetsaktiv ålder är lindriga

3.5.2009 9.52
Nyhet N5-56237

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har den 3 maj uppdaterat sin förteckning över laboratoriebekräftade sjukdomsfall orsakade av det nya influensa A(H1N1)-viruset. Det sammanlagda antalet fall i världen är 780 (en ökning med 145 från igår) i sammanlagt 18 länder, varav 476 i Mexiko (19 laboratoriebekräftade dödsfall) och 160 i USA (1 dödsfall). Från 10 länder i EU och EES/EFTA har rapporterats sammanlagt 49 laboratoriebekräftade fall (en ökning med 19 från igår). Antalet länder som rapporterar bekräftade fall ökar för varje dag som går.

Från allt fler länder rapporteras också fall av influensa A(H1N1) där den smittade inte har varit i Mexiko, och där smittan av allt att döma har överförts från en person till en annan inom det egna landet. I EU har tre länder rapporterat sammanlagt fem fall där smittan har överförts från en person till en annan, men inget EU-land har ännu rapporterat om smittkedjor som skulle omfatta fler än två personer. Det enda land där myndigheterna har rapporterat om längre smittkedjor är Mexiko. De utredningar som nu pågår väntas inom 1-2 veckor ge en tillförlitlig bild av virusets smittsamhet.

I industriella länder har sjukdomsbilden hos patienter med laboratoriebekräftad influensa A(H1N1) uppvisat ett liknande symtomspektrum som en vanlig säsonginfluensa. Inom EU/EES/EFTA-området är merparten av de bekräftade fallen i åldersgruppen 20-49 år (drygt hälften är i åldern 20-29 år). Detta speglar närmast åldersstrukturen hos mexikoresenärerna och ger inte någon representativ bild av infektionens svårighetsgrad hos insjuknade i andra åldrar eller hos personer med en underliggande grundsjukdom. De observationer man gjort i Nordamerika pekar i samma riktning. Det sätt på vilket situationen har utvecklats påminner i allt högre grad om utvecklingen vid en vanlig säsonginfluensa. Men eftersom det rör sig om ett nytt influensavirus, är det svårt att förutse hur epidemin kommer att utvecklas.

I Finland har inga nya fall som kräver utredning rapporterats.

Mer information om influensa A(H1N1) hittar man på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats och på THL:s webbplats.

På THL:s webbplats finns också anvisningar för vårdpersonal (bl.a. detaljerade instruktioner om hur man går tillväga vid misstanke om influensa hos resenärer som nyligen återvänt från utlandet) samt en lista med frågor och svar om influensa A(H1N1). Listan uppdateras fortlöpande.

På utrikesministeriets webbplats finns anvisningar för resande till utlandet. WHO har inte gett några rekommendationer om begränsning av resandet.

För mer information

Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, tfn 020 610 8670
Forskningsprofessor Ilkka Julkunen, THL, tfn 020 610 8372
Medicinalråd Jouko Söder SHM, tfn 050 381 2467

webbnyheter