Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Den nordiska välfärdsmodellen ständigt aktuell

29.6.2009 6.24
Nyhet N5-56027

Globaliseringen dominerar agendan vid de nordiska social- och hälsovårdsministrarnas möte i Reykjavik den 29-30 juni. Mötesdeltagarna ska bland annat diskutera om finanskrisen, influensa A(H1N1)-viruset och de allmänna utmaningarna som globaliseringen för med sig för den nordiska välfärdsmodellen.

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä betonar att den nordiska välfärdsmodellen inte hör till det förgångna utan har visat sig vara flexibel och ha förvandlingsförmåga. Ministern anser att välfärdsmodellen som aktiverar, inkluderar och stödjer alla medborgare kan utvecklas på ett flexibelt sätt då globaliseringen framskrider.

Med tanke på finanskrisen är välfärdsmodellen och dess framtid aktuell i synnerhet på Island. Av de övriga nordiska länderna har Danmark, Sverige och Finland drabbats av allvarliga finanskriser på 1980- och 1990-talet. Enligt erfarenheterna klarade dessa länder av att hålla fast vid välfärdsmodellernas viktigaste egenskaper trots att länderna måste ändra på sin verksamhet. Den viktigaste allmänna principen är den så kallade nordiska universalismen där den sociala tryggheten och välfärdstjänsterna tryggas för alla medborgare. Förutom tryggande handlar det också om att inkludera och aktivera: medborgaren lämnas inte vind för våg under en lågkonjunktur.

För att svara på globaliseringsutmaningarna har de nordiska länderna berett förslag till centrala social- och hälsovårdsfrågor. I förslagen betonas att den nordiska universalistiska välfärdsmodellen är en konkurrensfördel i globaliseringen. Modellen stöder människornas arbetsförmåga, aktiverar så många som möjligt och förebygger spänningar som kan uppstå i ett samhälle då människor blir utslagna. Globaliseringsförslagen omvandlas till konkreta projekt under år 2010.

Den nordiska välfärdsmodellen har redan längre varit en självklarhet, till och med i så hög grad att en del har glömt bort att modellen existerar. I samband med Finlands anförande vid mötet påminner minister Hyssälä att välfärdspolitiken i de nordiska länderna fortfarande påminner mycket om varandra och att liknande globaliseringsutmaningar väntar dem. Därför är det viktigt att beslutsfattarna, experterna och den övriga befolkningen är medvetna om erfarenheter och beslut i de nordiska länderna.

Finland stöder målsättningarna att utveckla informationsutbyte gällande välfärdspolitik mellan de nordiska länderna. På så vis kan informationen om de nordiska modellerna även utnyttjas i diskussionen om den sociala modellen i EU.

För mer information

konsultativ tjänsteman Ralf Ekebom, tfn 050 563 8346
överinspektör Maria Waltari, tfn 050 364 7815