Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Det händer på Europa Stoppa fattigdomen! -temaveckan

24.5.2010 11.00
Nyhet N5-54914

Varje dag sista veckan i maj ordnas evenemang för temaåret 2010 för bekämpande av fattigdom och social utslagning i Europa. Närmare uppgifter om evenemangen finns på dessa webbsidor:

www.stopkoyhyys.fi (THL)

www.thl.fi (THL)

Seminariet Fattiga och lottlösa i lagstiftningen

Måndag 24 maj diskuterar man fattigdom och utslagning. Bland annat biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen, riksdagsledamot Jacob Söderman och professor Pertti Arajärvi deltar. Plats: Institutets för hälsa och välfärds (THL) kontor i Fågelviken, Fågelviksgränden 4.

Velkatori

Tisdagen den 25 maj ger velkatori rådgivning och handledning för hur man ska lösa betalnings- och skuldproblem. I evenemanget som ordnas av Garanti-Stiftelsen deltar flera instanser som ger stöd och rådgivning i ekonomi- och skuldärenden. Plats: Narinken i Kampen.

Medborgarinfo "Vem lyssnar på en fattig invandrare?"

Onsdagen den 26 maj diskuteras integrering och sysselsättning av invandrare på svenska i riksdagens medborgarinfo. På plats finns bland annat riksdagsledamot Håkan Nordman, biträdande stadsdirektör Kristina Stenman och temaårets ambassadör Fatbardhe Hetemaj. Plats: Riksdagens Lilla parlament.

Seminariet Fattigdom och utslagning

Torsdagen den 27 maj behandlar seminariet för den femte framtidsserien fattigdomens utveckling, dess långtida verkningar och motåtgärder. Bland annat forskningsprofessor Heikki Hiilamo från FPA, temaårets ambassadör Olavi Sydänmaanlakka och riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto deltar. Plats: Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum.

Forskarseminarium

Fredagen den 28 maj ordnas ett eget seminarium för forskare. Plats: Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum .

Världen i byn-festivalen

Lördag och söndag 29 - 30.5 hålls Världen i byn-festivalen. På festivalen diskuterar man temaårets teman. Bland annat temaårets ambassadör Kalle Könkkölä, medlem av Europaparlamentet Sirpa Pietikäinen och THL:s forskare Jouko Karjalainen deltar. Plats: Kajsaniemiplanen, Taiga-båten.

Detta är en översättning av den finskspråkiga webbnyheten som publicerades den 24.5.2010.

webbnyheter