Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Experter presenterade förslag om hur hälsovårdscentralerna kan fungera bättre

10.3.2009 15.57
Nyhet N5-56416

Experter från hälsovårdscentralerna runt om i landet samlades den 10.3 till seminariet Fungerande hälsovårdcentraler för att diskutera vilka förändringsbehoven inom primärhälsovården är och hur man kan svara mot behoven.

Experterna vill undvika ett system där patienterna bollas mellan vårdenheterna. Ett sätt är att se till att datasystemen mellan hälsovården, primärvården och den specialiserade sjukvården är kompatibla. Dessutom föreslår experterna att rekryteringsstrategierna vid hälsocentralerna förnyas och att arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper ses över.

Deltagarna förde också en livlig diskussion om serviceproduktion, administration och ledarskap samt utbildning och forskning.

Förslagen överräcktes till omsorgsminister Paula Risikko och de kommer senare att publiceras på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

För mer information

Överläkare Timo Aronkytö, tfn 050 312 1678, (09) 160 74178
Överdirektör Päivi Sillanaukee, tfn 040 532 8249, (09) 160 73313
[email protected]

webbnyheter